HAZİRAN 2016 DENETLEME RAPORU

14:14:39 2016-07-16

FLAMİNGO 10 TATİL SİTESİ YÖNETİM FAALİYETİNİN;  01.04.2016 - 30.06.2016 TARİHİNİ KAPSAYAN DENETİM RAPORU VE

 

 

 

                       30.06.2016 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOSU

 

 

 

 

 

2016 yılı 2. Dönem (Nisan-Haziran) İdari ve Mali Denetim çalışmasında tespit edilen konu ve yapılan işlemler ile 01.07.2015-30.06.2016 Dönemini kapsayan Gelir/Gider hesaplarına ait mali tablo aşağıdadır.

 

 

 

 

İDARİ YÖNDE

 

 

 

 

İleride doğabilecek idari ve yasal sorunların sonuca etkisini asgari düzeyde tutmak ve telafisi güç olabilecek maddi hatalara sebebiyet vermemek adına,   514 Maliki bulunan Sitenin YÖNETSEL anlamda yeni bir anlayış ve profesyonel düşünce ile yapılanmaya giderek kurumsal bir yönetime dönüştürülmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

MALİ YÖNDEN

 

 

30.06.2016 Tarihinde yönetim odasında saat 18.oo sularında  KASA SAYIMI Yapılmış olup, mevcutlar ve Bankalardaki bakiye toplamlarında ; Muhasebe kayıtlarına nazaran noksan/fazlalık tespit edilmemiştir.

 

 

 

 

Mali işlemlerdeki Tespitler

 

 

 

 

 

1-2015 yılına ait 2.500.- Tl.lık Site Çay Bahçesi kira bedelinin  27.05.2016 tarihinde neredeyse bir yıla yakın gecikmeyle sadece ana bedel üzerinden tahsil edildiği, gecikme cezası  alınmadığı tespit edilmiştir. Böyle durumlarda; sitenin ortak alan kira gelirlerinin mülk sahiplerinin eşit geliri olduğu savından hareketle üyelerin maddi hak kayıplarının önlenmesi gerekmektedir.  Ayrıca; ileride ihtilafa sebebiyet vermemek adına kira bedellerinin kesinlikle peşin tahsil edilmesi önem arz etmektedir.

 

 

 

 

 

2-Kasa sayımında mevcutlara dâhil tutanak altına alınmış 100.-Tl. sahte para bulunduğu tespit edilmekle beraber bu paranın geçmiş yönetimden kaldığı bilgisi verilmiştir. Sahte 100.-TL.nin Kat malikleri Yönetim Kurulu Karar Defterine konu kaydı ile tutanak altına alınarak, Yönetim giderleri hesabına borç kaydedilerek kasa mevcudundan çıkışı yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER :

 

 

VUK göre tevsik zorunluluğu olan ve finans kurumları (Bankalar) aracılığı ile yapılması zorunlu olan ödeme limiti de ( 7.000,-TL.) dikkate alınarak  Kasa da yüksek montanlı  bakiye bulundurulmamalı ve çalışılan Bankalarla görüşülerek; rutin ödeme ve taahhütler aksatılmadan atıl bulunan  kasa+Banka mevcutlarının kısa vadeli yatırım enstrümanlarında (Repo/ B tipi likit fonlar) değerlendirilmesi uygun olacaktır.

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME-

 

 

 

 

-Mevcut Yönetimin Tasarruf ve verimlilik ilkelerine azami özen ve riayeti ile yapmış olduğu dönemsel İDARİ VE MALİ faaliyetlerinin genel itibariyle Başarılı bulunduğu kanaatine varılmış olup,  iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FLAMİNGO 10 TATİL SİTESİNİN

 

 

30.06.2016 TARİHİ İTİBARİYLE; MALİ TABLOSU (01.07.2015-30.06.2016 FAALİYET DÖNEMİ)

 

 

 

 

(TL. YÜZLER HANESİ YUVARLANMIŞTIR)

 

 

 

 

 

 

GİDERLER

 

 TUTAR TL.

 

GELİRLER

 

    TUTAR TL.

 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ              

 

       24.000.-

 

AİDATLAR (GENEL GİDERLER KATILIM PAYI)

 

620.000.-

 

PERSONEL GİDERLERİ (3 DAİMİ PERS)

 

     64.000.-

 

ELEKTRİK SATIŞ GELİRİ (Kontör Yükleme)

 

         119.000.-

 

ÖZEL GÜVENLİK PERONELİ FİRMA GİDERİ

 

      86.000.-

 

KİRA GELİRİ (Kiracılardan) (2.500.-TL. sı 2015 YILI ÇAY BAHÇESİ KİRA GELİRİ)

 

           30.000.-

 

ÖZEL TEMİZLİK PERSONELİ FİRMA GİDERİ

 

      26.000.-

 

VELİ KARAKUŞ’ SAĞLANAN ÖDÜNÇ FİNANS

 

              30.000.-

 

PERSONEL TAZMİNATLARI (DAVA)

 

       96.000.-

 

                                                                   

 

 

 

BİNA VE BAHÇE GİDERİ

 

       22.000.-

 

 

 

 

 

ELEKTRİK GİDERİ

 

    173.000.-

 

 

 

 

 

ASANSÖR GİDERİ

 

       36.000.-

 

 

 

 

 

HAVUZ GİDERİ

 

       38.000.-

 

 

 

 

 

JENERATÖR GİDERİ

 

      26.000.-

 

 

 

 

 

KİRA/ECRİMİSİL BEDELİ

 

        60.000.-

 

 

 

 

 

BANKA İŞLEM/HİZMET KOMİSYONU

 

       4.000.-

 

 

 

 

 

VELİ KARAKUŞ ÖDÜNÇ PARA İADESİ

 

       30.000.-

 

 

 

 

 

SELÇUK BEY ÖDÜNÇ PARA İADESİ  

 

(Banka Kredi geri ödemesi

 

      

 

       35.000.-

 

 

 

 

 

 

 

ÇAY BAHÇESİ YER DEĞİŞİKLİĞİ VE İLAVE SAİR GİDERLER

 

     

 

        8.000.-

 

 

 

                                                                

 

 

 

TOPLAM (GELİR/GİDER)

 

    728.000.-

 

 

 

       799.OOO.-

 

GELİR/GİDER FARKI (Genel Ankes)

 

 

 

     71.000.-               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASA NAKİT

 

       42.000.-

 

(BANKALAR (ZİRAAT, İŞ BANKASI)

 

       29.000.-

 

GELİR/GİDER FARKI TOPLAMI

 

       71.000.-

 

GENEL TOPLAM (GELİR/GİDER)

 

799.000.-

   

799.000.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                                             FLAMİNGO 10 TATİL SİTESİ DENETİM KURULU   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gazi GERİMTERLİ                  Kenan ISSI                     Tülay ERGÖK     

 

 

 

 

           Başkan                                   Üye                                  Üye       

 

 

 

 

Yazdır