KREDİ KULLANIMI VE GERİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

22:04:02 2015-04-02

Yönetimi devir aldığımız tarihte site kasasında ve banka hesaplarımızda bulunan para miktarı ancak kalan borçların bir kısmı  ve 1-2 aylık genel giderleri karşılamaya yetmiş, ocak ayı aidat taksitlerinin başlangıcına kadar olan sürede giderlerin karşılanması için site sakinlerimizden Sn. Selçuk Büyüker 16.10.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden  kasım 2014 de   120.000.00.-TL.(Yüzyirmibin Türk Lirası) kredi kullanmıştır.Bu kredinin geri ödemesi 11.751.00.-(Onbirbin Yediyüz Ellibir Türk Lirası) *12 ay olarak belirlenmiştir. Aralık ayı itibari ile de geri ödemeler başlamıştır.

 

 

 

Yazdır