2014 şubat ayında işten ayrılan personel davası

11:41:11 2015-03-19

Silifke 1. Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinde 2014/31-32-33 no lu dosyalar ile davası görülen Özay Erdem, Duran Uysal, Özgür Us'un mahkemeleri neticelenmiş olup, site yönetimi 132.000.00 TL. (Yüzotuziki Bin Türk Lirası) tutarında tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.

Bu davaya istinaden Genel Kurul da alınacak bir karar ile kat malikleri zarara uğratıldığından bu paranın eski yönetimden talep edilmesi adına yeni bir dava açılması için yetki istenecektir.

Ayrıca icra yolu ile banka hesaplarına konan blokede Ziraat Bankası ve İş Bankasında bulunan hesaplarda toplam 32.000.-TL. (Otuzikibin Türk Lirası) paraya el konulmuştur. Karşı tarafın avukatı ile yapılan anlaşma sonucu kalan borca istinaden  aşağıdaki şekilde ödeme planıyla taahhütname yapılmıştır.

15.05.2015   tarihinde   6.000.-TL.

15.06.2015   tarihinde   6.000.-TL.

15.07.2015   tarihinde   6.000.-TL.

15.08.2015   tarihinde   6.000.-TL.

15.09.2015   tarihinde  43.369.-TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazdır