Satış ve Danışma Hattı: 0324 722 22 15

ASANSÖRLER İLE İLGİLİ OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ANASAYFA Firma Adı ASANSÖRLER İLE İLGİLİ OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

2016-10-08 - 17:28 / Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 KAT MALİKLERİ GENEL KURULUNA DAVET MEKTUBUSilifke Belediyesinin 07.09.2016 gün ve 16722607-310-03-02/9817 sayılı yazısı değerlendirilmiş,söz konusu yazıda asansör işletme bakım ve kontrol yönetmeliğine göre sitemize ait asansörlerin 2016 yılı periyodik kontrolünün yapılmadığından dolayı söz konusu yönetmeliğin 24.maddesinin 4.bendine göre periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol sonucu güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansörlerin periyodik kontrolleri yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından (Silifke Belediyesi) men edilmesi 7 gün içinde gerekli kontrollerin yaptırılması istenmiştir.Bu nedenle yönetim kurulumuz.17.07.2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul kararında her ne kadar asansör bakımı için mahkeme sonucu beklenmesi kararı alınmışsa da konunun aciliyeti ve can güvenliğine binaen asansörlerin güvenilir hale  getirilebilmesi için gerekli işlemleri yaptırmak,bu konuda doğacak ilave harcamaları yapmak ve bunun için gerekli ek bütçenin tespiti amacıyla 22.10.2016 cumartesi günü saat 18:00 da kat maliklerinin olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılmasına,anılan tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda bir hafta sonra 29.10.2016 günü saat 18:00 da yeterli çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir.   Filamingo 10 SitesiYönetim KuruluTOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ:1.Açılış ve yoklama2.Divan  başkanı ve üyelerinin seçimi3.Başkanlık divanına imza yetkisi verilmesi4.Gündemin okunması ve oylanması5.Asansörlerin periyodik bakımı ile ilgili konunun görüşülmesi..6.Asansörlerin  eksikliklerin giderilmesi için ek bütçenin belirlenerek,istenecek ilave aidatın tespiti.7.Dilek temenniler ve kapanış. Yazdır
Diğer haberler