Satış ve Danışma Hattı: 0324 722 22 15

2016 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ANASAYFA Firma Adı 2016 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

2016-07-20 - 12:53 / Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ÖNEMLİ DUYURU

2016 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

  1. 16.07.2016 Cumartesi günü saat 20.00 de Flamingo 10 site sakinleri anfi tiyatroda toplandı.

  2. Yönetim kurulu başkanı Yalçın BAYDOĞAN açılış konuşmasını yaparak divan kurulu oluşturmak için liste istedi.Tek liste verildi.Verilen listede Divan kurulu başkanlığına Kuddusi ALPASLAN,üyeliklere Fatih ÖZKÖK, Resul KAYA oy birliği ile seçildi.

  3. Divan kurulu Başkanı Kuddusi ALPASLAN gündem maddelerini okudu,yeni madde eklenmek istenip istenmediğini sordu,yeni madde eklenmedi.Mevcut maddelerin görüşülmesini oya sundu,oy birliği ile kabul edildi.Başkanlık divanına imza yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi ve divana imza yetkisi verildi

  4. Yönetim kurulu faaliyet raporunu okumak için Yalçın BAYDOĞAN’a söz verildi,Sayın Yalçın BAYDOĞAN Yönetim kurulu raporunu okudu.rapor ile ilgili açıklamalarda bulundu.Yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti,Dilek hanıma,Kubilay beye özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti,Veli KARAKUŞa eski müdür Mehmet Şahin in tazminatının ödenmesi için şahsi parasından otuzbin lira yönetime borç vermiştir,bu parayı kullanarak Mehmet şahinin tazminatı için icraya 40.000 Tl olarak bloke ettirdik.Ali ACARCA bey Adanadan buraya kendi bahçesinden bilabedel çiçek getirerek bahçenin değişik yerlerine diktirdi.Tüm kat maliklerine aidatları vaktinde ödedikleri için teşekkür ederiz.İki sezon içinde ödenmeyen aidat tutarı 63.065,63 Tl dir.İki yıl içinde toplamış olduğumuz aidatlarla hiçbir icraat yapamadık,çünkü önceki döneme ait olan ve bizim dönemimize intikal eden çıkarılan üç kişinin tazminatı 132.000 Tl,ecrimisil 2013 yılı ile 2014 yılı altıncı ayına kadar 66.000Tl,yine ecrimisil 2014 yılı altıncı ayında 2015 yılı sonuna kadar 77.700 Tl ,bunun 21.000 Tl sini ödedik diğer kalan 57.000 Tl sini üç yıl taksit yaptık.Ayrıca Mehmet Şahin’nin 40.000 Tl tazminatını icraya yatırıp bloke ettirdik ve davayı temyize gönderdik,temyizden gelecek duruma göre bu para verilecek.Yönetimimiz döneminde tespit edilip ve onay alamadığımız yapılacak işler;1.Asansör kartlarının bakımından geçirilmesi 2.Bina havalandırılmasının yapılması 3.Site içi yollarının yeniden yapılması 4.çocuk parkının elden geçirilmesi. Havuz kenarındaki bar’ın siteye ait olmasına rağmen eski başkan Osman ülüklü tarafından şahsına kiraya verdiği,bu parayı şahsına aldığı tespit edilmiştir,sitenin kuruluşundan bugüne kadar olan kira bedelinin alınması için dava açılması için yeni yönetime yetki verilmesini istiyorum.Havuzun kenarındaki teras bar  iki tapu olmasına rağmen tek tapu gibi aidat alınmış gözüküyor,ikinci tapuya ait aidat borcunun tahsil edilmesi ve yasal işlem yapılması  için yeni yönetime yetki verilmesini istiyorum.Asansörlerle ilgili para toplanmasına rağmen işlem yapılmamış,konu mahkemeye intikal ettirilmiştir,mahkeme sonuçlanmadan asansörlerin yeşil etiket işlemi yapılamamktadır,mahkemenin tespit yapmasının ardından asansörlerin yeşil etiket alması işlemi başlatılacaktır.

  5. Denetim kurulu raporunu Kenan ISSI bey okudu ve görüşü olan olup olmadığı soruldu,Suat Göksu söz alarak;kasada doksan üç bin TL nakit para var diyorsunuz ancak borçdan bahsetmiyorsunuz,ödenmemiş elektrik borcu yokmu dedi,Yalçın BAYDOĞAN söz alarak,henüz tahakkuk etmiş ve bize intikal eden bir elektrik faturası yoktur,tabiî ki fatura kesildiğinde bir borç oluşur ancak kesilmeyen faturanın borç yazılması mümkün değildir,dedi

  6. Yönetim kurulu raporu oylamaya sunuldu.yönetim kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi edildi,Denetleme kurulu raporu oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi,Yönetim kurulunun ibrası oylamaya sunuldu,oy birliği ile yönetim kurulu ibra edildi

  7. Divan başkanı Kuddusi ALPASLAN yeni yönetim ve denetlem kuruluna aday olmak isteyen varsa listelerin divan başkanlığına verilmesini istedi.Yönetim ve Denetleme kurulu için tek liste divan başkanlığına sunuldu,

  8. Divan Başkanı listedeki asil ve yedek üyelerin isimlerini okudu.Görüşü olan varsa bildirsin,yoksa oylamaya geçiyorum dedi,

  9. Yönetim ve Denetim kurulu asil ve yedek listesinin seçimi için oylamaya sunuldu.Yeni yönetim ve Denetim kurulu asil ve yedek listesi oy birliği ile kabul edildi.Yeni liste aşağıdaki gibi oluştu
  10.  

YÖNETİM KURULU ASİL LİSTESİ                            YÖNETİM KURULU YEDEK LİSTESİ         

1.Faruk KABAN   Zümrüt Blok                                    1. Hamza ATEŞ             Zümrüt Blok

2.Ersan KOR         Zümrüt Blok                                  2. Cemalettin TURAN    Zümrüt Blok

3.İbrahim ÇİMEN  Yakut Blok                                     3. Veysi  Köse                Yakut Blok

4.Turgay DELİBAŞ Zümrüt Blok                                 4. Veli Karakuş               Elmas Blok

5.Ali ACARCA       Zümrüt Blok

DENETLEME KURULU ASİL LİSTESİ                         DENETLEME KURULU YEDEK LİSTESİ

1.Gazi GERİMTERLİ  Yakut Blok                                1. Ferhat KAPLAN       Yakut Blok

2.İ.Kenan ISSI               Elmas Blok

10.2016-2017 yılı tahmini aidat için Faruk KABAN açıklama yaptı,Site içindeki yürüyüş yollarının yapılması halinde aidatın 1100 Tl olması gerektiği,havuzlarında yapılması halinde 1300 Tl aidat olması gerektiğini belirtti,bu yıl toplanan para ile icraat yapılacağını belirtti,asansörler için mahkeme sonucu beklenecek o yüzden şimdi asansörlerle ilgili işlem yapılamadığını,asansörlere yeşil etiket alınması için her bloktan konudan anlayan kişilerden bir komisyon kuracaklarını belirtti,yürüyüş yollarının site yönetim binasının girişindeki gibi güzel bir şey olması sağlanacaktır dedi.Konu ile ilgili site sakinlerinin görüşü soruldu ve konu site sakinlerinin oyuna soruldu,oy çokluğu ile bu yıl yolların yapılmasına karar verildi,Faruk KABAN söz alarak;bütçede imkan kalırsa havuzların tadilatı da yapılacaktır diye ilave etti.Asansörlerle igili yasal süreç bittiğinde oluşturulan  komisyon asansörlere yeşil etiket alınması için piyasa araştırması yapacak ve tespit edilen masraf ek bütçe olarak site sakinlerinden talep edilecektir,dedi.

11. Yıllık aidat miktarının 1100,00 TL (Bin yüz Türk lirası) olması ve ödemenin 11 eşit taksitte yapılması,ilk taksidin Ağustos ayında başlaması oylamaya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi,ödeme planı aşağıdaki gibi olacaktır;

 ÖDEME PLANI

  AĞUSTOS 2016  : 100 TL

  EYLÜL      2016  : 100 TL

  EKİM         2016  : 100 TL

KASIM     2016  : 100 TL

ARALIK   2016 : 100 TL

OCAK       2017 : 100 TL

ŞUBAT     2017  : 100 TL

MART       2017 : 100 TL

NİSAN      2017 : 100 TL

MAYIS      2017 : 100 TL

HAZİRAN 2017 : 100 TL

TOPLAM : 1100 TL olarak tespit edildi

 

Dilek ve temenniler dinlendi,divan başkanı tüm katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

 

 

 

 

 

 

                            ÜYE                                                             ÜYE

                       RESUL KAYA                                        FATİH ÖZKÖK 

 

                                                    BAŞKAN

                                      KUDDUSİ  ALPASLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Yazdır
Diğer haberler