Satış ve Danışma Hattı: 0324 722 22 15

DENETİM KURULU MAYIS AYI RAPORU ANASAYFA Firma Adı DENETİM KURULU MAYIS AYI RAPORU

2016-06-28 - 14:00 / Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

FLAMİNGO 10 TATİL SİTESİ YÖNETİM FAALİYETİNİN; 01.07.2015- 30.09.2015/01.10.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASINI KAPSAYAN DENETLEME KURULU DENETİM RAPORUİDARİ YÖNDEN1-Kat malikleri Yönetim Kurulu Karar Defterinde alınan kararlarda toplantıya iştirak eden bazı üyelerin imza noksanlıkları bulunduğu ,  (08.06.2015/5, 18.08.2015/9 ve 20.09.2015/10 sayı numaralı kararlar)2-2011 yılından sonra Siteye alınan Küçük ve Büyükbaş Demirbaş kayıtlarının hiç tutulmadığı,( örnek 10.07.2015 tarihinde alınan 375.-TL. Bedelli cep tlf.)3-Haberleşme (Muhaberat) Defterinin tutulmadığı,4-Daimi Personel İzin dosyasının bulunmadığı, izinli personelin izne ayrılış ve dönüş tarihlerinin Tutanak şeklinde karar alınarak Yönetim Kurulu Karar Defterine işlenmediği,Tespit edilmiştir.MALİ YÖNDEN1-Alınan mal ve hizmet bedeli faturalarında kaşenin gerekliliği v.u.k da geçmese bile ticari teamüllere göre yetkili imza’nın firma kaşesi ile birlikte atılması gerekir. Bazı faturalarda kaşe bazılarında imza bulunmamaktadır.(12.07.2015 - 03.08.2015 tarihli ödemeler) Ayrıca fatura bedeli ödenen kişinin, firma adına para tahsiline yetki belgesinin alınması gerektiği (tevsiki) ,2-Site sakinleri için düzenlenen; 22.07.2015 tarihli 550.-Tl. lık eğlence adı altındaki ödemeden yasal kesinti yapılmadığı,(Müzik aleti çalarak konser verenlerinde sanatçı olduğu ve serbest meslek erbabı sınıfına girdiği)3-Hizmet alımlarında, Gider makbuzlarının zaman, zaman hatalı düzenlendiği,4-14.09.2015 tarihinde, Avukatlık ücreti açıklamasıyla Vakıflar Bankasına; Av. Aydın KURT hesabına EFT yoluyla yapılan 1.500.- TL. lık para transferine ait Avukat tarafından düzenlenmesi gereken SERBEST MESLEK MAKBUZU’ nun bulunmadığı,  5-Siteye ait Çay bahçesi işletmecisinden kira bedeli tahsil edilmediği,6-03.11.2015 tarihinde; 2013 yılına ait 36.030.12 TL. lık ECRİMİSİL bedelinin 4.792.19 TL. Gecikme faiziyle birlikte ödendiği,GÖRÜŞ VE ÖNERİLER-Küçümsenmeyecek rakamlara ulaşan (1500-2000 TL.) Bankalara ödenen POS komisyon ücretlerinin site aidat gelirlerinden oluştuğu bu nedenle POS cihazlarının iptal ettirilmesinin uygun olacağı, -Hizmet veya mal alımı yapılan firmalarla görüşülerek Bankalarca alınan para transfer (HAVALE) ücretlerinin firma tarafından karşılanması, -Yaz aylarında Site çay bahçesinde zaman, zaman düzenlenen eğlence niteliğindeki konser ücretlerinin Çay bahçesi işletmecisi tarafından karşılanmasının daha uygun olacağı, -2016 Yılında yapılacak olan Olağan Kat Malikleri Genel Kurulunda; Daimi çalışan Site Görevlileri için Emeklilik veya iş akitlerinin feshi durumunda Tazminat ve Sosyal hakları için İHTİYAT FONU oluşturulması yönünde karar alınması için öneride bulunulması, uzun yıllardır süre gelen YAKUT BLOK YOLU, TRAFO, GİRİŞ KAPISI BÖLÜMÜ, ZÜMRÜT BLOK PARK ALANI YOL/DUVAR SINIRI GİBİ KRONİKLEŞMİŞ SORUNLAR İÇİN Site’nin yasal sınırları içine çekilerek yeniden dizaynı  ve yapılacak harcamalar için ek bütçe’ nin Genel Kurula sunulması,-Tahsil kabiliyeti bulunmayan zaman aşımına (5 YIL) uğramış aidat alacaklarının tespit edilerek, KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNDE TUTANAK ALTINA ALINMAK SURETİYLE SİLİNMESİ YÖNÜNDE KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURULUNUN onayına sunulması, -Yönetim faaliyetlerinin daha verimli gerçekleştirilebilmesi için SİTENİN TAHMİNİ İŞLETME PROJESİ’ nin hazırlanarak                    önümüzdeki ve daha sonraki yıllarda yapılacak olağan kat malikleri genel kurulunun onayına sunulması. -Kat malikleri dışında sözleşmeli bir yönetici /müdür atanmadığı takdirde Yönetim Kurulu üyelerine görev ve sorumluluklarının külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı olarak HUZUR KAKKI ödemesi yapılmasının kat malikleri olağan genel kurul onayına sunulması, -Tüm Blok kapı ve giriş levhalarının yenilenmesi, sağlığa uygunluk ve görsellik açısından gözden geçirilmesi,  (Bakım/onarım/tadilat)   -Yaz sezonu bitiminden sonra da en az ayda bir kere Blokların giriş ve katları ile sitenin genel temizliklerinin özel temizlik şirketine yaptırılması,DEĞERLENDİRME--Bahçe, Personel, büro ve Telekom giderlerinde bir önceki döneme göre 6 aylık orantısal değerlendirme neticesinde kayda değer tasarruf sağlanacağı öngörülmektedir. -Mevcut Yönetimin Tasarruf ve verimlilik ilkelerine azami özen ve riayeti ile yapmış olduğu dönemsel İDARİ VE MALİ faaliyetlerinin genel itibariyle Başarılı bulunduğu kanaatine varılmış olup,  iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.                                                                                                                                                         FLAMİNGO 10 TATİL SİTESİ DENETİM KURULU               Gazi GERİMTERLİ                  Kenan ISSI                     Tülay ERGÖK              Başkan                                 Üye                                   ÜyeYazdır
Diğer haberler