Satış ve Danışma Hattı: 0324 722 22 15

DENETLEME KURULU RAPORU ANASAYFA Firma Adı DENETLEME KURULU RAPORU

2016-05-25 - 16:20 / Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TEMMUZ 2015-MART 2016 DÖNEMİ DENETLEME RAPORU BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR

FİLAMİNGO 10 TATİL SİTESİ YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİNİN 01.01.2016-31.03.2016 TARİHLERİ ARASI DENETLEME RAPORU 2016 yılı 1. Dönem (OCAK-MART) İdari ve Mali Denetim çalışmasında tespit edilen konu ve yapılan işlemler ile 01.07.2015-31.03.2016 Dönemini kapsayan Gelir/Gider hesaplarına ait mali tablo aşağıdadır.İDARİ İNCELEME;Silifke Belediyesi İmar Müdürlüğünün Genel İskân izni ile ilgili yazısı Site Web sayfasında yayınlanmak üzere e-posta ekinde Site Yönetim Kuruluna iletilmiştir.MALİ İNCELEME;Tutulması zorunlu olan Kanuni defterlerin süresi içinde notere tasdik ettirildiği,

 Muhasebe kayıtları, Banka kayıtları ve üye aidatlarının düzenli olarak tutulduğu,

Gelir ve giderlere ait fiş ve eklerinin ay, ay ayrı klasörlerde düzenli olarak muhafaza edildiği, Personel ücretleri, SSK primleri ve vergi ve harçların zamanında ödenerek yasal yükümlülüklerin yerine getirildiği tespit edilmekle beraber  aşağıda yazılı hususlar Tenkide değer bulunmuştur.1-Site de çalışan 2 daimi erkek eleman ve Yönetim Bürosunda çalışan bayan bir görevli mevcut iken, 15.02.2015 Tarihinde dışarıdan temizlik hizmeti alınan, Hacer SAYIM isimli bir bayana yapılan Yönetim Odası temizliği adı altındaki 150.-TL. lık ödeme ile ilgili harcamanın hangi mali kıstas ve idari gerekçeye dayandırıldığı anlaşılamamıştır. (Bu tür hizmetlerin mevcut personel ile karşılanması uygun olacaktır.) 2-29.02.2016 tarihinde Öztürk Kuyumculuktan alınan 370.- TL. Lık ALTIN la ilgili olarak ödeme belgesine açıklama yapılmamıştır. (Davet, Tören, Kutlama, özel gün vs.) 31.03.2016 İTİBARİYLE ; MALİ TABLO (TL.YÜZLER HANESİ YUVARLANMIŞTIRGİDERLER TL:                                                         GELİRLER TL:GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                :   17.000.-    AİDATLAR                           :         558.000.-PERSONEL GİDERLERİ  (DAİMİ)           :   48.000.-    ELEKTRİK SATIŞI                :         103.000.-ÖZEL GÜVENLİK PERONELİ FİRMA     :   69.000.-    KİRA GELİRİ (Kiracılardan)  :            26.000.-ÖZEL TEMİZLİK PERSONELİ FİRMA     :   27.000.-    KAYNAK (Veli KARAKUŞ’ dan sağlanan  ödünçPERSONEL TAZMİNATLARI (DAVA)    :   96.000.-    Finans)                                   :           30.000.-BİNA VE BAHÇE GİDERİ                         :   22.000.- ELEKTRİK GİDERİ                                  : 158.000.-ASANSÖR                                              :   30.000.-                   HAVUZ GİDERİ                                        :   33.000.-JENERATÖR GİDERİ                                :   23.000.-KİRA/ECRİMİSİL BEDELİ                         :   60.000.-BANKA İŞLEM/HİZMET KOMİSYONU       :      3.000.VELİ KARAKUŞ ÖDÜNÇ PARA İADESİ     :   30.000.-SELÇUK BEY ÖDÜNÇ PARA İADESİ  (Banka Kredi geri ödemesi                   :    35.000.-TOPLAM                                                :    651.000.-   TOPLAM                                                :    717.000.GELİR GİDER FARKI:                                   66.000.-                              KASA NAKİT                                         :     29.000.- BANKALAR (ZİRAAT,İŞ BANKASI)      :     37.000.-TOPLAMLAR :                                             717.000.-                                                                                                                                                                                                                 25.05.2016                                                       FİLAMİNGO 10 TATİL SİTESİ DENETLEME KURULU            Gazi GERİMTERLİ                                                   Kenan ISSI                                                         Tülay ERGÖK                BAŞKAN                                                                 ÜYE                                                                       ÜYEYazdır
Diğer haberler